IEEE中国联合会-IEEE北京分会

首页 执委会

执委会

Ruan Qiuqi

Chair

qqruan@bjtu.edu.cn

Zhou Mengqi

Vice Chair

zhou698@vip.sina.com

An Gaoyun

Secretary/Treasurer

an.gaoyun@gmail.com

Li Hua

Technical Activities Committee Chair

ihua@ict.ac.cn

Zhuo Li

Education Committee Chair

zhuoli@bjut.edu.cn

Hu Yinfu

Membership Development Committee Chair

huyinfu@hotmail.com

Wang Shengjin

Professional Activities Committee Chair

wgsgj@tsinghua.edu.cn

Qiu Xuejun

Humanitarian Technology Activities Committee Chair

xj7628@163.com

Liu Chenglin

Fellows Committee Chair

chenglin.liu@ia.ac.cn

Zhou Mengqi

Conference Committee Chair

zhou698@vip.sina.com

Ni Rongrong

Zhang Man

Student Activities Committee Chair

Student Activities Committee Vice Chair

rrni@bjtu.edu.cn

zhangman@nlpr.ia.ac.cn

Feng Lishuang

Women in Engineering Committee Chair

fenglishuang@buaa.edu.cn

Feng Jinjun

Industry Committee Chair

fengjj@ieee.org

An Gaoyun

Chapter Coordination Committee Chair

an.gaoyun@gmail.com

An Jianping

Proposal Committee Chair

an@bit.edu.cn

Jia Kebin

Education Accreditation Committee Chair

kebinj@bjut.edu.cn

Liu Yuanan

Awards & Recognition Committee Chair

yuliu@bupt.edu.cn